КЗ «НВО «ЗНЗ І-ІІІ ступенів №16 – ДЮЦ «Лідер»

 

Атестація

 

Україна

Комунальний заклад „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад і-ііі ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер”

25006, м. Кіровоград, пров. Фортечний, 7, тел. 33-02-04, 22-14-05, 22-14-22, E-mail: [email protected]

код ЄДРПОУ 32504707

 

НАКАЗ

від   09  квітня  2020  року                                                                                       № 35 - к/тр

Про результати атестації

педагогічних працівників

у 2019-2020 навчальному році

 

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від  06.10.2010 № 930, на підставі  рішень атестаційної комісії управління освіти від 08 квітня 2020 року протокол  № 3 та на виконання наказу управління освіти  Кіровоградської міської ради від  08.04.2020  №182/о «Про результати атестації педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році»,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Вважати такою, що відповідає займаній посаді та підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» терміном на 5 років Каратаєвій Інні Станіславівні, учителю української мови та літератури.
 2.  Вважати таким, що відповідає займаній посаді та підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і раніше присвоєне педагогічне звання «вчитель-методист» терміном на 5 років  Савенко Сергію Івановичу, учителю Захисту Вітчизни та фізичної культури.
 3. Вважати таким, що відповідає займаній посаді та підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і  присвоїти  педагогічне звання «старший учитель» терміном на 5 років  Жадову Сергію Володимировичу, учителю фізичної культури.
 4. Вважати такою, що відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» терміном на 5 років  Хоменко Ользі Вікторівні, учителю української мови  та  літератури.
 5. Централізованій бухгалтерії (Шевяковій О.Л.) здійснювати оплату праці вищезазначеним працівникам згідно з даним наказом з 08 квітня 2020 року.
 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

    В.о.директора закладу                                                                                   Цвілюк Л.М.

 

 З наказом ознайомлені: 

             Україна

Комунальний заклад „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад і-ііі ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер”

25006, м. Кіровоград, пров. Фортечний, 7, тел. 33-02-04, 22-14-05, 22-14-22, E-mail: [email protected]

код ЄДРПОУ 32504707

 

Н А К А З

від  30  березня 2020  року                                                                              №  30-к/тр        

Про  підсумки атестації

педагогічних працівників

у 2019-2020 навчальному році

 

            Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 6 жовтня 2010 року №930 (зі змінами та доповненнями) та на підставі рішення атестаційної комісії комунального закладу „Навчально – виховне об’єднання „Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 – Дитячий юнацький центр „Лідер”, протокол  № 3  від  30.03.2020  року,

 

 Н А К А З У Ю :

 

 1. Вважати такою, що відповідає займаній посаді та підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії» терміном на 5 років  Соколовій Олександрі Сергіївні,  учителю початкових класів.
 2. Вважати такою, що відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» терміном на 5 років  Орловій Ірині Вікторівні, вихователю групи продовженого дня.
 3. Вважати такою, що відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» терміном на 5 років  Солоповій Ульяні Вікторівні, учителю початкових класів.
 4. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії Шевяковій О.Л. здійснювати оплату  праці педагогічним працівникам  зазначеним в пунктах з 30 березня  2020  року.
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

      Директор   закладу                                                                М. Міщенко 

   

 

 

Україна

Комунальний заклад „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад і-ііі ступенів № 16 – дитячий юнацький

центр „Лідер”

25006, м. Кропивницький, пров. Фортечний, 7, тел. 33-02-04, 22-14-05, 22-14-22, E-mail: [email protected]

код ЄДРПОУ 32504707

Бе

                                                

 НАКАЗ

від 11 жовтня 2019 року                                                                   № 150к/тр

Про атестацію педагогічних працівників

закладу  у  2019-2020 н.р.

 

Відповідно до ст.50 Закону України „Про освіту”, згідно з вимогами Типового положення про атестацію педагогічних працівників України із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2010 року №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та на підставі рішення атестаційної комісії школи від 11 жовтня 2019 року (протокол №2) щодо атестації педагогічних працівників школи, з метою активізації творчої діяльності вчителів, стимулювання, безперервного здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної майстерності,

НАКАЗУЮ:

1. Атестаційній комісії закладу (наказ №109-0 від   10.09.19) до 1 квітня 2020 провести атестацію педагогічних працівників закладу згідно затвердженого списку   та забезпечити виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України:

 1.     Каратаєву Інну Станіславівну, учителя української мови та літератури;
 2.     Хоменко Ольгу Володимирівну, учителя української мови та літератури; 

(заява від  04.10.2019)     

 1.      Савенко Сергія  Івановича, учителя фізичної культури та Захисту Вітчизни;
 2.      Жадова Сергія Володимировича, учителя фізичної культури;

(заява від  04.10.2019)

 1.      Орлової Ірина Вікторівни, вихователя ГПД;
 2.       Соколової Олександри Сергіївни, учителя початкових класів;
 3.       Солопової Ульяни Вікторівни, учителя початкових класів

                                                                           (заява від 07.10.2019)

2. Заступнику директора з навчально-виховної робота Дорогань I.A.:

 2.1 до 20 жовтня 2019 року скласти та подати на затвердження план заходів з організації атестації та графік її проходження педагогічними працівниками школи, засвідчені їхніми особистими підписами;

  2.2 до 01.11.19 надати до ЦМСПС управління освіти методичні розробки, характеристики - подання на вчителів, які претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії та педагогічні звання «старший вчитель» та «учитель-методист»;

  2.3 до 20 березня 2020 року завершити вивчення досвіду робота педагогічних працівників, що атестуються, та заповнити атестаційні листи.

  2.4 до 01.04.2020  року надати в міську атестаційну комісію атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестуються протягом 2019-2020  року;

 2.5 до 06.05.2020  року надати в управління освіти аналітичний та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 році;

  2.6 забезпечити явку членів міської атестаційної комісії та членів експертних груп, визначених наказом управління освіти Кіровоградської міської ради №606/0 від 18.09.19;

   2.7  забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

      3. Наказ по закладу №433-0 від 12.10.2018 року “Про атестацію педагогічних працівників” вважати таким, що втратив чинність.

      4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.

 

      Директор закладу                                                                           Міщенко М.Г.

 

 

графІК

проведення атестації педагогічних працівників у  комунальному закладі “НВО “ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 –

ДЮЦ  “Лідер”  у  2019-2020  навчальному році

1. Термін вивчення педагогічної діяльності вчителів: з 21 жовтня 2019 р. по 15 березня 2020  р.

2. Термін оформлення характеристик: до 1 березня 2020 р.

3. Термін проведення педради по атестації: до 20 березня 2020  р.

4. Термін ознайомлення з атестаційними листами : за десять днів до засідання атестаційної комісії.

5. Термін проведення засідання атестаційної комісії з питань підсумків атестації: до 1 квітня 2020 р.

6. Видання наказу по школі по підсумкам атестації: до 10 квітня 2020 р.

7. Графік проведення відкритих уроків та виховних заходів:

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

Освіта, що і коли закінчив, спеціальність за дипломом

Посада, яку займає

Рік попередньої атестації, її результати

На що претендує

 Відкриті

заходи , уроки

Дата проведення

Хто вивчає роботу

Підпис

1

  Савенко

Сергій

Іванович

Чернігівський

педагогічний

інститут, 1990

учитель ДПЮ та

 фізичної культури

 

 Учитель Захисту

Вітчизни та

фізичної культури

 

2015,

вища категорія, учитель-методист

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

та присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»

Урок Захисту Вітчизни у 10 класі «Вогнева підготовка. Стрілецька зброя»

 

Урок фізичної культури  у 11 класі «Волейбол. Подача м’яча»

 

Урок Захисту Вітчизни у 10 класі «Домедична підготовка. Базова підготовка життя»

 

Урок фізичної культури  у 11 класі «Волейбол. Подача м’яча»

 

Позакласний захід у рамках Дня Збройних Сил України

19.12.2019

 

 

 

 

04.12.2019

 

 

 

 

Лютий 2020

 

 

Лютий 2020

 

 

 

 

грудень 2019

Міщенко М.Г.

Цвілюк Л.М.

Седель Ю.П.

 

2

 Жадов

Сергій

Володимирович

КДПУ, 1998

Учитель

фізичної культури

 

Учитель

фізичної культури

 

2015,

вища

категорія

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

та присвоєння педагогічного звання «старший учитель»

Урок фізичної культури  у  8в класі «Волейбол. Передача м’яча зверху/знизу з надання партнером в парах через сітку»

 

Урок фізичної культури  у 11а класі «Волейбол. Передача м’яча зверху/знизу з надання партнером в парах/трійках. Прийом м’яча»

 

 

Позакласний захід  «Cool games»

11.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.2019

 

 

 

 

 

06.12.2019

 

Міщенко М.Г.

Цвілюк Л.М.

Пухальська Л.К.

 

 

 

3

  Каратаєва

Інна

Станіславівна

КДПІ, 1997

Учитель

української мови та літератури

 

Учитель

української мови та літератури

 

2015,

вища категорія,

 

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

 

Урок української мови у 6а класі «Написання не з іменниками»

 

Урок  української літератури у 7-г  класі «Ліна Костенко. Крила»

 

Позакласний захід. Свято мови «До мови доторкнімося серцем»

 

Класна година «Зимова пора багата а свята»

17.12. 2019

 

 

 

лютий  2020

 

 

 

 

21.11. 2019

 

 

27.12. 2019

Дорогань І.А.

Короткова С.Л.

Пухальська Л.К.

 

 

4

 Хоменко

Ольга

Вікторівна

КДПУ, 2005

Учитель

української мови та літератури

 

Учитель

української мови та літератури

 

2016,

перша категорія

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

Урок української мови у 5 класі «Урок-мандрівка в містечко Орфографія»

 

Урок української літератури у 5 класі «Урок позакласного читання за творами В.О. Сухомлинського. Творіть добро, щоб кращим став цей світ»

 

Позакласний захід «До мови доторкнемося серцем»

 

Позакласний захід «Ми чуємо тебе, Кобзаре, крізь століття»

Лютий  2020

 

 

 

Грудень  2019

 

 

 

 

 

 

21.11. 2019

 

 

 

Березень  2020

Дорогань І.А.

Короткова С.Л.

Седель Ю.П.

 

 

5

 Орлова Ірина

Вікторівна

КДПІ,

1996

Учитель

української мови та літератури

 

Вихователь ГПД

 

2015,

ІІ  категорія

Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст  першої категорії»

Виховний захід «Українські вечорниці»

 

 

Виховний захід до Дня Святого Валентина

Грудень 2019

 

 

 

 

Лютий 2020

 

Нікітчук О.В.

Кашпуровська Л.К.

Пухальська Л.К.

 

6

 Соколова

Олександра

Сергіївна

 КДПУ,

2003

Учитель

початкових класів

 

 Учитель

початкових класів

 

2015,

ІІ категорія

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»

Урок української мови «Використання прикметників для всебічної характеристики предметів і явищ »

 

Урок математики «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух»

 

Позакласний захід «Подорож-вікторина до країни здоров’я»

 

Виховна година  «Свято Масляної»

Грудень 2019

 

 

 

 

 

 

Лютий  2020

 

 

 

Грудень  2019

 

 

 

Лютий 2020

 

Нікітчук О.В.

Кашпуровська Н.М.

Пухальська Л.К.

 

7

 Солопова

Ульяна

Вікторівна

КДПУ, 2012

Учитель початкових класів

 

Учитель початкових класів

 

 Атестується вперше

Присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст другої категорії»

Урок Навчання грамоти «Пиши з великої літери назви гір, річок, озер, морів»

 

Урок Я досліджую світ

«Я і мої друзі»

 

Позакласний  захід  «Літературний  КВК. «Цей прекрасний чарівний світ казок»

 

Класна година «Людина починається з добра»

Грудень 2019

 

 

 

Лютий 2020

 

 

 

Січень 2020

 

 

Лютий  2020

 

Нікітчук О.В.

Кашпуровська Н.М.

Пухальська Л.К.

Нікітчук О.В.

Кашпуровська Н.М.

Пухальська Л.К.

 

 

                 

 


                                                           Протокол засідання атестаційної комісії №1 від 10.09.2019

 

План

підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

комунального закладу “НВО “ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 – ДЮЦ “Лідер”

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

у 2019-2020 навчальному році

 

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про виконання

1

Підготовка та видання наказу „Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році”.

До 15.09.19

Міщенко М.Г.

 

2

Створення атестаційної комісії

До 15.09.19

Міщенко М.Г.

 

3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

-          розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

-          планування роботи атестаційної комісії;

-          складання графіку засідань атестаційної комісії;

-          організаційні (умови атестації).

До 30.09.19

Міщенко М.Г.

 

4

Оформлення стенду (папки) з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень

Дорогань І.А.

 

5

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень

Міщенко М.Г., члени атестаційної комісії

 

6

Прийом атестаційною комісією:

-          заяв педагогічних працівників на проходження позачергової атестації;

-          клопотань адміністрації або ради закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників.

До 10.10.19

 Дорогань І.А.

 

7

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

-          уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються;

-          розгляд комісією поданих документів і допуск педагогічних працівників до атестації;

-          співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану підготовки та проходження атестації, умов атестації.

15.10.19

Міщенко М.Г.

 

8

Підготовка і видання наказу „Про атестацію педагогічних працівників”.

До 20.10.19

Міщенко М.Г.,

Дорогань І.А.

 

9

Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, що атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.

До 20.10.19

Міщенко М.Г.

 

10

Надання інформації до міської атестаційної комісії про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

Жовтень

(за графіком)

Міщенко М.Г.

 

11

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації, графіка проведення відкритих уроків та заходів, творчих звітів, педагогів, які атестуються.

До 19.10.19

Дорогань І.А. голова ШМО – члени атестаційної комісії

 

12

Подання до ЦМСПС методичних розробок, характеристик-подань педагогів, що претендують на звання «Вчитель-методист»,  „Старший вчитель” та вищу категорію.

До 01.11.19

Керівники навчальних закладів

 

13

Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації)

Листопад – березень 2019-2020 н.р.

Члени шкільної атестаційної комісії

 

14

Декада творчих звітів вчителів, що атестуються.

Лютий 2020р

Дорогань І.А., члени атестаційної комісії

 

15

Оцінка діяльності педагога:

-          адміністрацією закладу;

-          колективом (педагогічною радою) закладу;

-          учнями (вихованцями), батьками;

-          методичним об’єднанням;

-          міською атестаційною комісією (вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання).

До 20.03.20

Міщенко М.Г., голови ШМО – члени атестаційної комісії

 

16

Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, що атестуються.

До 20.03.20

Міщенко М.Г.,

Дорогань І.А.

 

17

Засідання атестаційної комісії та членів профспілкового комітету з питань проходження атестації педпрацівників.

До 20.03.20

Міщенко М.Г.

 

18

Підготовка та оформлення характеристик діяльності педагогічних працівників, які атестуються

 До 01.03.2020

Міщенко М.Г.

 

19

Ознайомлення педагогічних працівників, які  атестуються, з характеристиками  їх діяльності

 До 01.03.2020

Міщенко М.Г.

 

20

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

-          завершення вивчення роботи педпрацівників;

-          матеріали з питань атестації педагогічних працівників;

-          прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, про встановлення (підтвердження) педагогічних звань;

-          протоколи засідань атестаційної комісії.

 До 20.03.2020

Міщенко М.Г., члени атестаційної комісії

 

21

Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії.

До 01.04.20

Дорогань І.А.

 

22

Надання у міську атестаційну комісію атестаційних листів педагогічних працівників.

До 09.04.20

Міщенко М.Г.

 

23

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів (засідання атестаційної комісії).

До 20.04.20

Міщенко М.Г.

 

24

Видання наказу „Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році”.

До 20.04.20

Міщенко М.Г.

 

25

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року для управління освіти.

До 06.05.20

Дорогань І.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безымянный

 

 

 

Україна

Комунальний заклад „НВО „Загальноосвітній навчальний заклад і-ііі ступенів № 16 – дитячий юнацький центр „Лідер”

25006, м. Кропивницький, пров. Фортечний, 7, тел. 33-02-04, 33-15-20, 33-15-27,E-mail: [email protected]

Бекод ЄДРПОУ 32504707

 

 

н а к а з

 

від  10  вересня 2019  року                                                                                            №          

Про створення атестаційної комісії

 

            Відповідно до ст. 27 Закону  України “ Про загальну середню освіту”, на виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України “ Про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010 року №930  з  метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якості роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей, забезпечення соціального захисту педагогічної праці та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році,

 

Н А К А З У Ю:

1. Створити атестаційну комісію закладу у складі:

   - голова атестаційної комісії – директор закладу -  Міщенко М.Г.;

   - заступник голови – заступник директора з навчально-виховної роботи  Цвілюк Л.М.;

   - секретар комісії –  – заступник директора з навчально-виховної роботи  Дорогань І.А.;

   Члени комісії:

1.1. Нікітчук О.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

1.2. Седель Ю.П. – учитель географії, голова профспілкового комітету вільних  профспілок працівників освіти  м. Кіровограда;

1.3. Студнікова Н.С.. – заступник директора з виховної роботи;

1.4. Пухальська Л.К. – учитель обслуговуючої праці, голова профспілкового комітету працівників освіти України;

 1.5. Короткова С.Л.., учитель української мови та літератури, голова циклового методичного об’єднання вчителів філологічних дисциплін;

1.6  Кашпуровська Н.М., учитель початкових класів, голова методичного об’єднання вчителів початкових класів.

2. Атестаційній комісії:

2.1 забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 2.2  до 20 вересня 2019 року скласти список вчителів, які атестуються (за перспективним  планом атестації);

 2.3  до 20 жовтня  2019 р. на підставі затвердженого списку педагогічних працівників скласти графік проходження педагогічних працівниками атестації у 2019-2020 н. р.;

  2.4 до 20 жовтня 2019 скласти  та подати на затвердження план роботи атестаційної комісії;

 2.5  до 20 березня 2020 всебічно вивчити досвід роботи і визначити рівень педагогічної майстерності, якість проведених уроків та позакласних заходів вчителів, які атестуються згідно Типового положення про атестацію;

 2.6  організувати проведення   творчого звіту учителів  у лютому 2020  року.

 2.7 до 1 березня 2020 року скласти  характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період на вчителів, що атестуються.

 2.8  провести засідання атестаційної комісії до 1 квітня 2020  року.

3. Секретарю атестаційної, заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Дорогань І.А.:

4.1   до 01.04.2020 року надати до атестаційної комісії управління освіти атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестуються протягом 2019-2020 навчального року;

4.2 до 06.05.2019 року надати секретарю атестаційної комісії аналітичний та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році;

4.3  забезпечити явку членів експертних груп на їх засідання відповідно до наказу управління освіти від  «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019-2020 році»;

4.4 узагальнити  матеріали атестації педагогічних працівників наказом по школі, розглянути їх на засіданнях методичної ради школи та педагогічної ради у березні - квітні 2020 року.

5. Наказ №372-о від 10.09.18  року  вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Директор закладу                                                                                  Міщенко М.Г.   

 

 


Графік
проведення атестації педагогічних працівників у комунальному закладі "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 - ДЮЦ "Лідер"
у 2018-2019 навчальному році

 

1. Термін вивчення педагогічної діяльності вчителів: з 20 жовтня 2018 р. по 15 березня 2019 р.

2. Термін оформлення характеристик: до 1 березня 2019 р.

3. Термін проведення педради по атестації: до 20 березня 2019  р.

4. Термін ознайомлення з атестаційними листами : за десять днів до засідання атестаційної комісії.

5. Термін проведення засідання атестаційної комісії з питань підсумків атестації: до 1 квітня 2019 р.

6. Видання наказу по школі по підсумкам атестації: до 10 квітня 2019 р.

7. Графік проведення відкритих уроків та виховних заходів:

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

Освіта, що і коли закінчив, спеціальність за дипломом

Посада, яку займає

Рік попередньої атестації, її результати

На що претендує

 Відкриті

заходи , уроки

Дата проведення

Хто вивчає роботу

1

Дорогань

Ірина

Анатоліївна

КДПІ, 1992

 Учитель

англійської мови

2013,

вища

категорія,

старший учитель

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  

та педагогічному званню «старший учитель»

Урок англійської мови у 10 класі «Шкільне життя»

 

Урок англійської мови у 11 класі «Культура харчування»

 

Виховний захід  для учнів 9а «День Святого Валентина»

Листопад .2018

 

 

Грудень 2018

 

 

Лютий 2019

Міщенко М.Г.

Соколова Н.М.

Пухальська Л.К.

2

Нікітчук

Оксана

Володимирівна

КДПІ, 1992

Учитель

початкових класів

2013,

Вища

категорія,

старший учитель

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  

та педагогічному званню «старший учитель»

Урок природознавства  4-б класі Дослідницький проект «Ми живемо в Євразії»

 

Урок природознавства у 4 класі «Корисні копалини України»

 

Позакласний захід  «Лабораторія юних дослідників»

20.12.2018

 

 

 

Лютий 2018

 

 

 

 

Листопад 2016

Міщенко М.Г.

Кашпуровська Н.М.

Пухальська Л.К.

 

 

3

Дюдіна

Олена

Анатоліївна

КДПІ, 1975

Учитель

початкових класів

2013,

вища категорія,

учитель-методист

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та  педагогічному  званню

«учитель-методист»

 

Інтегрований урок  літературне читання + математика у 2-б класі «Вправи та задачі на засвоєння вивчених таблиць. Казка вчить як на світі жить»

 

Урок образотворчого мистецтва у 2-б  класі «Поняття про храматичні та ахраматичні кольори»

 

Позакласний захід «Дослідницький проект. «Чи потрібна в житті таблиця множення»

Січень 2019

 

 

 

 

 

 

 

Грудень  2018

 

 

 

 

Лютий 2019

Нікітчук О.В.

Кашпуровська Н.М.

Седель Ю.П.

 

4

Кашпуровська

Наталія

Анатоліївна

КДПІ, 1999

Учитель

початкових класів

2013,

вища

категорія,

старший учитель

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  

та педагогічному званню «старший учитель»

Урок української мови у 2-в класі «Велика буква у кличках тварин»

 

Інтегрований урок з математики та природознавства у 2-в класі «Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення  числа 2. Перелітні і осілі птахи»

 

Позакласний захід «Лабораторія юних дослідників»

 

Виховний захід «Квест-гра «Пригоди другокласників у чарівному царстві»

Лютий  2019

 

 

 

Грудень  2018

 

 

 

 

 

 

Листопад 2018

 

 

 

Січень 2019

Нікітчук О.В.

Дорогань І.А.

Седель Ю.П.

 

5

Соколова

Наталія

Михайлівна

КДПІ, 1996

 Учитель

англійської мови

2013,

вища

категорія

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  

 

Урок англійської мови у 5-в класі «Відпочинок і дозвілля.»

 

Урок англійської мови у 6-а класі «Спорт»

 

Пізнавально-розважальна програма для учнів 5-х класів «Англійська-це весело»

 

Класна година «Молодь проти СНІДу»

Грудень 2018

 

 

 

 

Грудень  2018

 

 

Січень2019

 

 

 

 

Грудень 2018

 

Міщенко М.Г.

Дорогань І.А.

Пухальська Л.К.

6

Тасенко

Людмила

Олександрівна

Криворіжськ

педагогічн

інститут

1994

Учитель

біології

 

2013,

вища категорія,

учитель-методист

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та  педагогічному  званню

«учитель-методист»

 

Урок біології у 7 класі «Риби. Хрящові риби. Визначні ознаки будови, біологічні особливості»

 

Урок біології у 10-а класі «Раціональне харчування-основа нормального обміну речовин»

 

Позакласнй захід «Розважальне шоу. «Хто зверху»

 

Виховна година у 5-в класі «Поговоримо про дружбу»

Листопад 2018

 

 

 

Грудень 2018

 

 

 

Лютий 2019

 

 

 

Лютий 2019

 

Дорогань І.А.

Сірик Г.О.

Пухальська Л.К.

7

Мироненко

Олена

Миколаївна

Кіровський

педагогічн

інститут,

1992

Учитель хімії

та біології

2013,

вища категорія,

учитель-методист

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  та  педагогічному  званню

«учитель-методист»

 

Урок хімії  «Реакції обміну між розчинами електролітів. Умови їх перебігу. Іонно-молекулярні рівняння хімічних речовин»

 

Урок біології

«Білки. Нуклеїнові кислоти. Огляд будови і біологічна роль»

 

Позакласний  захід для 8 кл «Хімічний КВК»

 

Класна година «В чому сенс життя»

02.11.2018

 

 

 

 

 

14.11. 2018

 

 

 

 

Січень 2019

 

 

Лютий  2019

Міщенко М.Г.

Сірик Г.О.

Седель Ю.П.

8

          Лозова

Валентина

Миколаївна

КДПІ,  1992

Учитель

англійської мови

2013

перша категорія

 

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  

Урок  англійської мови  у 5-а класі «Дозвілля. Хобі»

 

Урок  англійської мови у 9-б класі  «Світ професій»

 

Позакласний захід для учнів 8-х класів  «День Святого Валентина»

 

Виховна година «Новорічні та Різдвяні свята»

23.11.2018

 

 

 

04.12. 2018

 

 

 

14.02. 2019

 

 

 

20.12.2018

Дорогань І.А.

Соколова Н.М.

Пухальська Л.К.

9

Пояркова

Ольга

Володимирівна

КДПУ,

1998

 

Учитель біології

2013

друга  категорія

 

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»  

Урок біології у 8-а класі

«Склад і функції крові»

 

Урок біології у 6-а класі «Покритонасінні (квіткові)»

 

Позакласний захід з біології. Біологічна вікторина

 

Класна година «Я-громадянин України, європейської держави»

20.12.2018

 

 

Березень 2019

 

 

Лютий 2019

 

 

 

29.11.2018

Міщенко М.Г.

Сірик Г.О.

Седель Ю.П.

10

Волошина Любов Григорівна

Ленінградськ

заочний

народний

університет

мистецтв,

2 курси,

1976

Учитель образотвочого

мистецтва

2013,

10 тарифний

розряд

Підтвердження 10 тарифного розряду

Урок образотворчого мистецтва «Види портретів. Історіія виникнення портретного жанру»

 

Урок образотворчого мистецтва «Живопис епохи ренесансу»

 

Віртуальна екскурсія по Кропивницькому. Особливості архітектури рідного міста

05.12.2018

 

 

 

12.11.2018

 

 

 

 

Грудень 2018

Студнікова Н.С.

Рибалка І.В.

 Пухальська Л.К.

11

Захарова

Олена

Леонідівна

КДПІ, 1992

Вихователь ГПД

2013,

перша категорія

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»

КВК «Ми всі господарі природи, тож бережемо її вроду»

 

Виховний захід «В гостях у науки»

Грудень 2018

 

 

Лютий 2019

 

Нікітчук О.В.

Студнікова Н.С.

Седель Ю.П.

12

Апанасенко

Ольга

Михайлівна

КДПУ, 2009

Учитель інформатики

2013

друга категорія

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»  

Урок інформатики у 3-г класі «Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео»

 

Урок інформатики у 8-а класі «»Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання»

 

Позакласний захід. Інтелектуальна гра для учні 8-в класу  «Турнір знавців інформатики»

 

Класна година «Україна-держава моя»

07.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

Січень 2018

 

 

 

 

 

 

Січень 2019

 

 

 

 

Грудень 2018

Міщенко М.Г.

Сірик Г.О.

Седель Ю.П.

13

Орел

Марина

Станіславівна

КДПУ, 2009

Учитель української мови та літератури

Атестується вперше

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  

Урок української мови « Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні  ознаки, синтаксична роль. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні»

 

Урок української літератури «Леся Українка «Як дитиною бувало…»Неповторний світ дитинства в поезіях»

 

Позакласний захід  до Дня української мови  «Веселкове різнобарв’я мови»

 

Класна година «Мої права та обов’язки»

Грудень 2018

 

 

 

 

Грудень 2018

 

 

 

 

 

 

Лютий 2019

 

 

 

 

 

Січень 2019

 

 

 

Міщенко М.Г.

Цвілюк Л.М.

Пухальська Л.К.

14

Зозуля

Наталія

Володимирівна

КДПУ, 2008

Учитель англійської мови

Атестується вперше

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  

Урок англійської мови у 1 класі «Моя дружна родина»

 

 

Урок англійської мови у 3 класі «Наш дім»

 

Позакласний захід «День усіх святих»

20.11.2018

 

 

 

23.11.2018

 

 

30.10.2018

Дорогань І.А.

Соколова Н.М.

Седель Ю.П.

15

Осадчук

Наталія

Володимирівна

КДПУ, 2011

Учитель англійської мови

Атестується вперше

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  

Урок англійської мови у 2-б класі «Фрукти та овочі»

 

 

Урок англійської мови у 2-а класі «Мій улюблений колір»

 

Позакласний захід у 4-а класі «День подяки»

20.11.2018

 

 

14.12.2018

 

 

30.11.2018

Дорогань І.А.

Соколова Н.М.

 Пухальська Л.К.

16

Личко

Любов

Яківна

КДПІ, 1981

Вихователь ГПД

2016

друга категорія

 

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст  першої категорії»  

Виховна година «Національна символіка України»

 

Вікторина «Чи знаєш ти свій рідний край»

29.11.2018

 

 

 

 

Лютий 2019

Міщенко М.Г.

Нікітчук О.В.

Седель Ю.П.

17

Бондаренко

Галина

Валеріївна

КДПУ, 2008

Учитель інформатики

Атестується вперше

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  

Урок інформатики у 2-б класі «Початкові уявлення про Інтернет. Поняття Браузера, як програми для роботи в Інтернеті. Кнопки керування вікном»

 

Урок інформатики «Роль інформації в житті людини»

 

Позакласний захід для учнів 4в класу «День безпечного Інтернету»

23.11.2018

 

 

 

31.10.2018

 

 

24.12.2018

Міщенко М.Г.

Нікітчук О.В.

Пухальська Л.К.

18

Зайченко

Наталія

Анатоліївна

КДПУ, 2015

Учитель початкових  класів

Атестується вперше

Присвоєння

кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»  

Я у світі «Україна-незалежна , європейська держава»

 

Українська мова Урок розвитку мовлення «Текст-розповідь. Калина-символ України»

 

Математичний КВК

 

Свято українського фольклору  «Котилася торба з великого горба»

Січень 2018

 

 

 

Лютий 2019

 

 

 

Грудень  2018

 

 

Лютий 2019

Нікітчук О.В.

Студнікова Н.С.

Седель Ю.П.

19

 Жадов

Сергій

Володимирович

КДПУ,1998

Керівник гуртка спортивного напряму

Атестується вперше

Присвоєння 11 тарифного розряду

Заняття спортивного гуртка «ЗФП.Теорія гри в волейбол. Подача м’яча»

 

Заняття спортивного гуртка

«ЗФП. Технічні елементи захисту. Передача м’яча знизу»

07.11.2018

 

 

 

03.12.2018

Студнікова Н.С.

Рибалка І.В.

Пухальська Л.К.

20

Погляд

Анастасія

Валеріївна

КДПУ, 2011

Учитель хімії та Основ здоров’я

2013

друга категорія

Підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»

Урок Основ здоров’я у 7 класі «Стрес і здоров’я»

 

Урок Основ здоров’я «Причини виникнення конфліктів»

 

Урок хімії у 7 класі «Фізичні та хімічні явища»

 

Урок хімії «Оксиген.Поширеність оксигену в природі. Склад молекули та фізичні властивості»

 

Позакласний захід «»Посвята в юні хіміки»

Січень 2018

 

 

 

 

Лютий 2019

 

Грудень 2018

 

 

 

 

Січень 2019

 

 

Лютий 2019

 

 

 

Дорогань І.А.

Сірик Г.О.

Пухальська Л.К.

21

Овсяннікова

Валентина

Сергіївна

Український

державний

педагог. університет

ім . Драгоманова,

1995

Учитель-логопед

2013

Вища категорія

учитель-методист

Відповідність

раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

та  педагогічному  званню

«учитель-методист»

Тренінгове  заняття

 

 

Заняття з розвитку мовлення для учнів з ТРМ за лексичною темою «Професії»

Листопад

2018

 

 

 

Лютий

2019

Міщенко М.Г.

Студнікова Н.С.

 Пухальська Л.К.

 

                 

 

 

              Заступник директора з навчально-виховної роботи                          І.Дорогань                                                                                                             

 

 

 

 

НАКАЗ
Про проведення атестації
педагогічних працівників
у 2017-2018 навчальному році

У відповідності до ст. 27 Закону України “Про загальну середню  освіту”, на виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами)

 

   НАКАЗУЮ:

 

         1.1. Затвердити атестаційну комісію управління освіти на 2017-2018 навчальний  рік у складі:

Голова комісії – Костенко Л.Д., начальник управління освіти;

Заступник голови -  Серопян Є.О., заступник начальника управління освіти;

Секретар – Васильєва О.К.; начальник відділу юридичного та фінансового забезпечення;

Члени комісії:

Гавриш С.А., спеціаліст І категорії відділу інспектування навчальних закладів управління освіти;

Дзюба О.В., голова Кіровоградського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України;

Катеринич Ю.А., завідувач спеціального дошкільного навчального закладу №29 «Червона шапочка»;

Богданова І.Г., завідувач дошкільного навчального закладу № 14 «Калинка»;

Дорошенко О.М., завідувач Кіровоградської ПМПК;

Кумпан С.Г., начальник відділу інспектування навчальних закладів управління освіти;

Лихацька В.М., методист відділу методичного забезпечення кадрової політики управління освіти;

Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради;

Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення управління освіти;

Титаренко Л.С., директор ЗОШ І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

Фундовний В.В., голова Профспілки працівників освіти і науки м. Кіровограда;

Чередниченко Н.Ю., директор комунального закладу «Педагогічний ліцей».

1.2. Для компетентного здійснення повноважень атестаційної комісії затвердити експертні групи (додаток 1).

 

2. Керівникам закладів освіти:

 

2.1. При проведенні атестації педагогічних працівників забезпечити виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами).

2.2. До 10.10.2017 року надати до міської атестаційної комісії список педагогічних працівників які атестуються у 2017-2018 навчальному році, відокремивши педагогічних працівників, що атестуються атестаційною комісією навчального закладу.

2.3. До 01.11.2017 року надати до ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради  методичні розробки, характеристики-подання, накази про апробацію досвіду на вчителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання “вчитель-методист”.

2.4. До 01.04.2018 року надати до атестаційної комісії управління освіти атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестуються протягом 2017-2018 навчального року.

2.5. До 06.05.2018 року надати секретарю атестаційної комісії аналітичний  та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у                    2017-2018 навчальному році.

2.6. Забезпечити явку членів експертних груп на їх засідання.

 

3.  Директору ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради Пахолівецькій М.В.:

 

3.1. Забезпечити роботу експертних груп протягом 2017-2018 навчального                                                        року по вивченню професійної діяльності, фахової компетентності педагогічних працівників, що атестуються на присвоєння (відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічних звань, виконуючи вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.2. До 1 квітня 2018 року надати секретарю атестаційної комісії управління освіти висновки експертних груп.

 

 1. Васильєвій О.К. – начальнику відділу юридичного та фінансового забезпечення управління освіти:

 

4.1. Здійснити перевірку дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників в установах освіти під час проведення атестації закладів освіти та тематичних перевірок, узагальнені матеріали розглянути на колегії управління освіти в червні 2018 року.

4.2. Своєчасно інформувати департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації про хід та підсумки атестації педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році.

 

5. Засідання  атестаційної  комісії  управління освіти провести  до 10  квітня 2018 року.

 

6.  Контроль  за  виконанням наказу  залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління освіти                                                        Л.Костенко

 

План
підготовки та проведення атестації педагогічних працівників комунального закладу "НВО "ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 - ДЮЦ "Лідер" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
у 2016-2017 навчальному році 

Протокол засідання атестаційної комісії №1 від 19.09.2016

№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відпові-

дальний

Відмітка про виконання

1

Підготовка та видання наказу „Про організацію та проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році”.

До 15.09.16

Міщенко М.Г.

 

2

Створення атестаційної комісії

До 15.09.16

Міщенко М.Г.

 

3

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;
 • планування роботи атестаційної комісії;
 • складання графіку засідань атестаційної комісії;
 • організаційні (умови атестації).

До 30.09.16

Міщенко М.Г.

 

4

Оформлення стенду (папки) з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень

Дорогань І.А.

 

5

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

Вересень

Міщенко М.Г., члени атестаційної комісії

 

6

Прийом атестаційною комісією:

 • заяв педагогічних працівників на проходження позачергової атестації;
 • клопотань адміністрації або ради закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників.

До 10.10.16

 Дорогань І.А.

 

7

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються;
 • розгляд комісією поданих документів і допуск педагогічних працівників до атестації;
 • співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану підготовки та проходження атестації, умов атестації.

13.10.16

Міщенко М.Г.

 

8

Підготовка і видання наказу „Про атестацію педагогічних працівників”.

До 20.10.16

Міщенко М.Г.,

Дорогань І.А.

 

9

Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, що атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та проведенні атестації.

До 20.10.16

Міщенко М.Г.

 

10

Надання інформації до міської атестаційної комісії про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році.

Жовтень

(за графіком)

Міщенко М.Г.

 

11

Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації, графіка проведення відкритих уроків та заходів, творчих звітів, педагогів, які атестуються.

До 19.10.16

Дорогань І.А. голова ШМО – члени атестаційної комісії

 

12

Подання до ЦМСПС методичних розробок, характеристик-подань педагогів, що претендують на звання «Вчитель-методист»,  „Старший вчитель” та вищу категорію.

До 01.11.16

Керівники навчальних закладів

 

13

Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації)

Листопад – березень 2016-2017 н.р.

Члени шкільної атестаційної комісії

 

14

Декада творчих звітів вчителів, що атестуються.

Лютий 2017р

Дорогань І.А., члени атестаційної комісії

 

15

Оцінка діяльності педагога:

 • адміністрацією закладу;
 • колективом (педагогічною радою) закладу;
 • учнями (вихованцями), батьками;
 • методичним об’єднанням;
 • міською атестаційною комісією (вища кваліфікаційна категорія та педагогічне звання).

До 20.03.17

Міщенко М.Г., голови ШМО – члени атестаційної комісії

 

16

Оформлення атестаційних листів педагогічних працівників, що атестуються.

До 20.03.17

Міщенко М.Г.,

Дорогань І.А.

 

17

Засідання атестаційної комісії та членів профспілкового комітету з питань проходження атестації педпрацівників.

До 20.03.17

Міщенко М.Г.

 

18

Підготовка та оформлення характеристик діяльності педагогічних працівників, які атестуються

 До 01.03.2017

Міщенко М.Г.

 

19

Ознайомлення педагогічних працівників, які  атестуються, з характеристиками  їх діяльності

 До 01.03.2017

Міщенко М.Г.

 

20

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

 • завершення вивчення роботи педпрацівників;
 • матеріали з питань атестації педагогічних працівників;
 • прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, про встановлення (підтвердження) педагогічних звань;
 • протоколи засідань атестаційної комісії.

 До 20.03.2017

Міщенко М.Г., члени атестаційної комісії

 

21

Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії.

До 01.04.17

Дорогань І.А.

 

22

Надання у міську атестаційну комісію атестаційних листів педагогічних працівників.

До 09.04.17

Міщенко М.Г.

 

23

Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів (засідання атестаційної комісії).

До 20.04.17

Міщенко М.Г.

 

24

Видання наказу „Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році”.

До 20.04.17

Міщенко М.Г.

 

25

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року для управління освіти.

До 06.05.17

Дорогань І.А.

 

 

 

НАКАЗ
Про створення атестаційної комісії 

 

від  10  вересня 2018  року                                                                                            

            Відповідно до ст. 27 Закону  України “ Про загальну середню освіту”, на виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України “ Про затвердження положення про атестацію педагогічних працівників” від 06.10.2010 року №930  з  метою активізації підвищення рівня професійної та загальної освіти педагогічних працівників, підвищення мотивації до якості роботи та відповідальності за результати навчання й виховання дітей, забезпечення соціального захисту педагогічної праці та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році,

 

Н А К А З У Ю:

1. Створити атестаційну комісію закладу у складі:

   - голова атестаційної комісії – директор закладу -  Міщенко М.Г.;

   - заступник голови – заступник директора з навчально-виховної роботи  Цвілюк Л.М.;

   - секретар комісії –  – заступник директора з навчально-виховної роботи  Дорогань І.А.;

   Члени комісії:

1.1. Нікітчук О.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

1.2. Седель Ю.П. – учитель географії, голова профспілкового комітету вільних  профспілок працівників освіти  м. Кіровограда;

1.3. Студнікова Н.С.. – заступник директора з виховної роботи;

1.4. Пухальська Л.К. – учитель обслуговуючої праці, голова профспілкового комітету працівників освіти України;

 1.5. Сірик Г.О., учитель фізики, голова циклового методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін;

1.6  Соколова Н.М., учитель англійської мови, голова методичного об’єднання вчителів англійської мови.

2. Атестаційній комісії:

2.1 забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

 2.2  до 20 вересня 2018 року скласти список вчителів, які атестуються (за перспективним  планом атестації);

 2.3  до 20 жовтня  2018 р. на підставі затвердженого списку педагогічних працівників скласти графік проходження педагогічних працівниками атестації у 2018-2019 н. р.;

  2.4 до 20 жовтня 2018 скласти  та подати на затвердження план роботи атестаційної комісії;

 2.5  до 20 березня 2019 всебічно вивчити досвід роботи і визначити рівень педагогічної майстерності, якість проведених уроків та позакласних заходів вчителів, які атестуються згідно Типового положення про атестацію;

 2.6  організувати проведення   творчого звіту учителів  у лютому 2019  року.

 2.7 до 1 березня 2019 року скласти  характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період на вчителів, що атестуються.

 2.8  провести засідання атестаційної комісії до 1 квітня 2019  року.

3. Секретарю атестаційної, заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Дорогань І.А.:

4.1   до 01.04.2019 року надати до атестаційної комісії управління освіти атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестуються протягом 2018-2019 навчального року;

4.2 до 06.05.2019 року надати секретарю атестаційної комісії аналітичний та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році;

4.3  забезпечити явку членів експертних груп на їх засідання відповідно до наказу управління освіти від  «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 році»;

4.4 узагальнити  матеріали атестації педагогічних працівників наказом по школі, розглянути їх на засіданнях методичної ради школи та педагогічної ради у березні - квітні 2019 року.

5. Наказ №420-о від 18.09.19 року  вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор закладу                                                                                  Міщенко М.Г.